Presidents
No. Presidency President
19th 2022/01 ~ Incumbent Shu-Tai Shen Hsiao
18th 2019/01 ~ 2022/01 Tse-Yun Chang
17th 2016/01 ~ 2019/01 Tse-Yun Chang
16th 2012/12 ~ 2016/01 Ching-Chiu Kao
15th 2009/12 ~ 2012/12 Ching-Chiu Kao
14th 2006/12 ~ 2009/12 Yueh-Kuei Lin
13th 2003/12 ~ 2006/12 Yueh-Kuei Lin
12th 2000/12 ~ 2003/12 Jenny Liao Chang
11th 1997/12 ~ 2000/12 Jenny Liao Chang
10th 1994/12 ~ 1997/12 Mei-Shiow Lu
9th 1993/02 ~ 1993/12 Mei-Shiow Lu
9th 1991/12 ~ 1993/02 Rung Shen
8th 1988/11 ~ 1991/12 Rung Shen
7th 1985/12 ~ 1988/11 Mei-Huei Wang
6th 1982/12 ~ 1985/12 Mei-Huei Wang
5th 1979/12 ~ 1982/12 Mei-Huei Wang
4th 1976/12 ~ 1979/12 Mei-Huei Wang
3rd 1974/01 ~ 1976/12 Mei-Huei Wang
2nd 1970/07 ~ 1974/01 Si-Mei Yin
1st 1968/07 ~ 1970/07 Syue-Jhen Li